Δημοφιλή προιόντα

Τα βιολογικά προϊόντα και ποιο σωστά προϊόντα βιολογικής γεωργίας παράγονται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους.

 

Η καλλιέργειά τους βασίζεται στον κανονισμό 2092/91 και από το 2008 στον 889/08
Ο κανονισμός αυτός ορίζει

 1. Τις καλλιεργητικές πρακτικές που επιτρέπονται η απαγορεύονται
 2. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (δραστικές ουσίες φυτοφαρμάκων) που επιτρέπονται
 3. Τα στοιχεία για την θρέψη των φυτών που επιτρέπονται (λιπάσματα) αλλά και η προέλευση αυτών
 4. Το ελάχιστο σε m2 εμβαδό που απαιτείται ανά είδος ζώου και ηλικία για το σταβλισμό του και το χώρο άσκησης του
 5. Τις απαιτήσεις του κανονισμού για την καλή θρεπτική κατάσταση των ζώων και των συνθηκών διαβίωσης τους
 6. Τις απαιτήσεις για την υγιεινή των σταβλικών εγκαταστάσεων
 7. Τις απαιτήσεις για την σήμανση των βιολογικών προϊόντων (βλ. σχετική ανάρτηση)

… και πολλές άλλες λεπτομέρειες εφαρμογής για την πιστοποίηση

 

Πάνω σ αυτόν τον κανονισμό βασίζεται και η πιστοποίηση από τους πιστοποιητικούς οργανισμούς , η οποίοι βάση του κανονισμού οργανώνουν της επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση μονάδων βιολογική γεωργίας.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 11 οργανισμοί πιστοποίησης οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.)

Όλοι οι οργανισμοί εκδίδουν πιστοποιητικό με την ίδια ισχύ. Ο καθένας από τους οργανισμούς έχει εγκριθεί από το Ε.ΣΥ.Δ και ελέγχεται από αυτό αν συνεχίζει να τηρεί της προϋποθέσεις διαπίστευσης.

 

Έλεγχος των βιολογικών προϊόντων περιλαμβάνει:

 • Επιθεώρηση στο αγρόκτημα
 • Επιθεώρηση στις αποθήκες
 • Δειγματοληψία ανάλυση του δείγματος
 • Λογιστικός έλεγχος (παραστατικά αγορών – πωλήσεων)
 • Έκδοση πιστοποιητικού όταν δεν υπάρχουν παραβάσεις

Έτσι ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί ένα προϊόν στο οποίο δεν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ταυτόχρονα η καλλιέργειά του δεν επιβαρύνει το περιβάλλον

 

Κάθε βιολογικό προϊόν για να είναι πιστοποιημένο πρέπει ο παραγωγός ή ο μεταποιητής να διαθέτει πιστοποιητικό από πιστοποιητικό οργανισμό

Το πιστοποιητικό αναφέρει :

 • την επωνυμία του παραγωγού ή του μεταποιητή
 • τον κωδικό πιστοποίησής του από τον πιστοποιητικό οργανισμό
 • το προϊόν (είδος , ποικιλία) για το οποίο πιστοποιείτε
 • την ποσότητα του προϊόντος για την οποία έχει πιστοποιηθεί
 • το στάδιο πιστοποίησης (ΒΣ* ή ΜΣ**)
 • την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού
 • την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού
 
 

 Για τα συσκευασμένα προϊόντα θα πρέπει στη ετικέτα να αναγράφεται:

 • ότι πρόκειται για προϊόν βιολογικής γεωργίας
 • ή ότι πρόκειται για προϊόν βιολογικής γεωργίας* σε Μεταβατικό Στάδιο** ή προϊόν υπό μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία
 • ο κωδικός του πιστοποιητικού οργανισμού με την μορφή (EL-BIO-000)***
 • τον κωδικό πιστοποίησής του από τον πιστοποιητικό οργανισμό
 • Γεωγραφικές ενδείξεις σχετικά με την προέλευση των πρώτων υλών
 • Το λογότυπο ΕΕ
 
 

Τα μεταποιημένα προϊόντα μπορούν ισχύουν τα παρακάτω

Η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας», στα Μεταποιημένα προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α) Τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των συστατικών γεωργικής προέλευσης, είναι πλήρως βιολογικού σταδίου (δεν περιλαμβάνεται το προστιθέμενο νερό, το μαγειρικό αλάτι και τα πρόσθετα μη γεωργικής προέλευσης).
β) Για την επεξεργασία τους, έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο πρόσθετες ύλες και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII του Καν. (ΕΚ) 889/08.
γ) Το μέγιστο 5% των συμβατικών γεωργικών συστατικών, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΧ του Καν. (ΕΚ) 889/08, ή εναλλακτικά, υπάρχει σχετική έγκριση χρήσης τους από την αρμόδια αρχή
δ) Το ίδιο συστατικό δε δύναται να συνυπάρχει στο προϊόν σε βιολογικό στάδιο και ως συμβατικό ή ως μεταβατικού σταδίου.
 

Σε διαφορετική περίπτωση και όταν το μεταποιημένο προϊόν

α) αποτελείται κυρίως από συστατικά γεωργικής προέλευσης και μέρος των συστατικών, κατά βάρος, είναι πλήρως βιολογικού σταδίου (δεν περιλαμβάνεται το προστιθέμενο νερό, το μαγειρικό αλάτι και τα πρόσθετα μη γεωργικής προέλευσης). Δεν υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό συμμετοχής στο τελικό προϊόν των συστατικών σε βιολογικό στάδιο όπως και των συστατικών σε μεταβατικό στάδιο.
β) Για την μεταποίηση/ επεξεργασία τους έχουν χρησιμοποιηθεί μόνο πρόσθετες ύλες και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII του Καν. (ΕΚ) 889/08.
γ) Το ίδιο συστατικό δε δύναται να συνυπάρχει στο προϊόν σε βιολογικό στάδιο και ως συμβατικό ή ως μεταβατικού σταδίου.
 

Για τα προϊόντα της κατηγορίας αυτής, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επισήμανσή τους (ή/ και στη διαφήμισή τους π.χ. διαφημιστικά έντυπα), η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή άλλες παρεμφερείς ενδείξεις, παρά μόνο στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος.